Od dnia 22.03.2021 r. obowiązuje nowy plan zajęć. Aktualny plan lekcji do pobrania: