Zmiany w maturze z języków nowożytnych

Utworzony: Piątek, 23 Maj 2014 19:34 Autor: Iza Grochowska-Tomasik
Drukuj

Od roku 2015 wchodzą nowe zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego z języków nowożytnych. Z oczywistych względów, jestem w końcu anglistką, zamieszczone w dalszej części przykładowe zadania będą w języku angielskim, ale w innych językach będą wyglądały tak samo!

 

Na początek drobne wyjaśnienie: w pierwszym zdaniu użyłam terminu języki nowożytne i cóż to oznacza? Jest to język, w którym ludzie mówią współcześnie, rozwija się i zmienia, powstaje w nim literatura. Czyli są to prawie wszystkie języki, którymi ludzie aktualnie posługują się na świecie. Jednak dla potrzeb matury została stworzona lista sześciu języków, z których można zdawać egzamin obowiązkowy i są to:

1.       Angielski

2.       Niemiecki

3.       Francuski

4.       Hiszpański

5.       Włoski

6.       Rosyjski

Oczywiście, można zdawać na maturze inne języki, na przykład klasyczne, czyli łacinę i grekę klasyczną (języki martwe), lub też ukraiński, łemkowski, kaszubski czy litewski. Ale te dwa pierwsze jako przedmioty dodatkowe, cztery ostatnie są językami mniejszości nagrodowych i egzamin dotyczy tylko absolwentów szkół z takim językiem wykładowym. Zapyta ktoś o chiński, czy arabski? No cóż, będzie miał problem! O ile wiem, a nie wiem wszystkiego, nie ma w Polsce szkół uczących tych języków, podlegających MEN! Tak, są szkoły przy ambasadach, ale one podlegają prawu innych państw.

Ale do sedna: zmian jest sporo, ale dotyczą one wyłącznie egzaminu pisemnego. Ustna matura została zmieniona roku 2012 i na razie nikt nie zamierza jej zmieniać. Zacznę od nowości na poziomie podstawowym. Długość egzaminu pozostaje taka sama, 120 minut, będzie się składał jak zawsze ze słuchania, pisania i czytania oraz ZNAJOMOŚCI ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH (zwanych czasami strukturami leksykalno- gramatycznymi), łączna ilość punktów się nie zmienia, jedynie ich udział procentowy.

Jest do uzyskania 20% punktów, czyli od 0 do około 10. Wszystkie zadania są zamknięte, co pewnie ucieszy zdających! Możecie się spodziewać następujących typów zadań:

-          test wyboru

-          test luk lub dobierania

Przykładowy test wyboru może wyglądać tak:

Rory McIlroy 1.  has called off his wedding to tennis player Caroline Wozniacki. 
The
 Northern Irish golf star, 25, and his girlfriend of two years 2.  had publicly announced their engagement on Twitter last New Year's Eve, but Rory has since had a change of heart. 
After having had a conversation with Caroline, and speaking through his management company, Rory released a statement.

 "There is no right way to end a relationship that has been so important to two people," he said. "The problem is mine. The wedding invitations issued at the weekend made me realise that I wasn't ready for all that marriage entails. 
"I wish Caroline all the happiness she deserves and thank her for the great times we've 3.  had. I will not be saying anything more about our relationship in any setting." 
The two-time major champion, who won the US Open in 2011 and US PGA Championship the following year, had recently denied reports that he and Caroline would tie the knot in August.

 Adapted from hellomagazine.com

1.     Has

Have

Had

2.     Has

Have

Had

3.     Has

Have

Had

Przykładowy test luk może wyglądać tak:

1.     The city park is going to the____________.

2.     Terrible weather! It’s raining cats and _____________!

a.     Cats

b.     Dogs

c.     Horses

Tak:

Rory McIlroy and Caroline Wozniacki got engaged on the New Year’s Eve.

a.        Got married

b.        Got affianced

c.        Got divorced

Tak:

Rory McIlroy and Caroline Wozniacki zaręczyli się________________ on the New Year’s Eve.

a.     Got married

b.     Got affianced

c.     Got divorced

Albo tak:

A.     The weather’s so awful. I think we should stay at home.

B.     Maybe we could _________________________________.

A.     Great idea!

1.     Watch TV

2.     Go swimming

3.     Ride a bike

Zostały też wprowadzone zmiany w słuchaniu, gdzie dojdą dwie nowe umiejętności szczegółowe: odczytywanie kontekstu wypowiedzi i intencji mówiącego. W praktyce oznacza to, że na przykład usłyszycie trzy krótkie teksty i będziecie musieli zdecydować, co to było.

Krótki przykład:

This announcement is for:

1.     Passenger flying to London

2.     Passengers coming from London

3.     Passengers going to London by EuroStar train

Mogą być dobrze znajome prawda-fałsz, test wyboru, czy dobieranie, np. osób do sytuacji. Jednym słowem, nic strasznego!

Czytanie podlega stosunkowo najmniejszej rewolucji. Dołożono trochę tekstu, jakieś dwieście wyrazów, a jedyną nowością jest coś, co określono jako rozpoznawanie związków między częściami tekstu. Na ten moment nie do końca wiem jak to ma wyglądać, bo nie znalazłam przykładu w udostępnionych materiałach. Może informacji trzeba będzie szukać w dwóch miejscach? Zobaczymy. Zaskakujące jest, że pomimo dłuższych tekstów, spada liczba punktów, które można uzyskać: było 40%, a więc od 0 do około 20 punktów, ma być 30%, a więc od 0 do około 15 punktów. Nie podaję przykładów zadań, bo są znane od dawna.

Ostatnim elementem egzaminu maturalnego jest Pisanie i tu mam dla Was dobre wiadomości! Jest do napisania tylko jeden tekst! Będzie nim

-          List tradycyjny albo email

-          Wiadomość na blogu (nowe)

-          Wiadomość na forum (nowe)

Długość to 80-130 słów, znowu- krócej niż dłuższy tekst użytkowy i kryterium formy zamieniono na spójność i logikę. Za całość w dalszym ciągu można dostać od 0 do 10 punktów.

Na poziomie rozszerzonym zmian jest też sporo; przede wszystkim od roku 2015 już nie będzie dwóch części egzaminu, a tylko jedna, trwająca 150 minut. Do teraz było 120 i 70 minut, a więc dużo krócej.

W znajomości środków językowych zmiana jest minimalna: do tej pory za każde zadanie można było uzyskać 0 lub 0,5 punktu, a teraz jest zero lub jeden punkt. Typy zadań są niezmienione: są otwarte
 i zamknięte, będzie ich dwa lub trzy i można będzie za nie uzyskać 24% zamiast 16% i to wszystko.

Słuchanie zostało wzbogacone o oddzielanie faktów od opinii, na przykład może się zdarzyć następujące zadanie:

Which of the following is stated as a fact, not as opinion?

Czytanie też nie przeżywa szczególnej rewolucji, tak jak na poziomie podstawowym liczbę słów w tekstach wydłużono o około 300 do 1600, ilość zadań i punktów pozostaje bez zmian. Podobnie jak
w słuchaniu będzie występowało oddzielanie faktów od opinii.

W pisaniu jest sporo zmian: przede wszystkim będą do wyboru dwa a nie trzy tematy: list formalny, rozprawka lub artykuł publicystyczny. Zmieniono trochę punktację: treść zostanie zastąpiona zgodnością z poleceniem (liczba punktów bez zmian, 0-5), kompozycja ustępuje miejsca spójności
i logice wypowiedzi (0-2 punkty), zakres środków językowych to obecne bogactwo językowe i będzie oceniane na 0- 3 punkty, a więc traci 2, a poprawność językowa będzie się nazywała poprawnością środków językowych i będzie można za nią uzyskać 0 do 3 punktów (było 0-4).

I to by było na tyle. Tradycyjnie, zawsze się możecie zwracać do nas wszystkich uczących angielskiego, a jak to będzie w praktyce, to wszyscy zobaczymy w maju 2015! Opr. Elżbieta Kruk


Zmodyfikowany przez: Iza Grochowska-Tomasik